Dịch vụ của Thủ Thiêm Homes

Nhờ vào các Dịch vụ của Thủ Thiêm Homes mà ngày càng có nhiều khách hàng biết đến công ty hơn. Để giúp nhiều người chưa biết đến công ty, chúng tôi xin chia sẻ các loại hình dịch vụ của công ty đang triển khai.

4 loại hình Dịch vụ của Thủ Thiêm Homes

Dịch vụ của Thủ Thiêm Homes cũng giống như 1 công ty kinh doanh môi giới bất động sản tại Việt Nam cung cấp bốn loại hình dịch vụ chính, bao gồm:

Dịch vụ môi giới bất động sản

Là việc giúp các bên tham gia giao dịch mua bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua các tài sản bất động. Nhà môi giới phải có chứng chỉ hành nghề và có nhiệm vụ: định giá, quảng cáo, tư vấn, đàm phán, ký kết hợp đồng và nhận phí hoa hồng.

Sàn giao dịch bất động sản Thủ Thiêm Homes

Là việc cung cấp nơi giao tiếp, trao đổi thông tin và thực hiện các giao dịch bất động sản giữa các bên. Sàn giao dịch bất động sản phải có giấy phép kinh doanh và có nhiệm vụ: cập nhật, lưu trữ, công bố thông tin bất động sản; tạo điều kiện cho các bên tiếp xúc, thương lượng và ký kết hợp đồng; thu phí dịch vụ từ các bên.

Thủ Thiêm Homes tư vấn bất động sản

Là việc cung cấp các thông tin, kiến thức, kinh nghiệm và ý kiến chuyên môn về các vấn đề liên quan đến bất động sản. Dịch vụ tư vấn bất động sản có thể gồm: tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý, tư vấn thiết kế, tư vấn quy hoạch, tư vấn thẩm định giá, tư vấn đấu giá và tư vấn khác.

Thủ Thiêm Homes quản lý bất động sản

Là việc thực hiện các công việc liên quan đến việc sử dụng, duy trì, bảo trì, sửa chữa và nâng cấp bất động sản theo yêu cầu của chủ sở hữu hoặc người sử dụng. Dịch vụ quản lý bất động sản có thể áp dụng cho các loại bất động sản như: nhà ở, căn hộ, biệt thự, khách sạn, nhà hàng, trung tâm thương mại, văn phòng, nhà xưởng và các công trình công cộng.

Đây là danh sách 4 Dịch vụ của Thủ Thiêm Homes. Nếu bạn cần sự trợ giúp gì khác, xin hãy liên hệ lại với tôi.